Search
  • SOLLO7

SOLLO7 - Me Dofopa (Official Lyrics)

Hook 1

Me dɔfopa wo gyom na ɛrebɔ yi

Me dɔfopa wo gyom na ɛrebɔ yi

Me dɔfopa wo gyom na ɛrebɔ yi


Verse 1

M'asɔre anɔpa me ho nfa me o

ɔdɔ afe m'ano m'enya ahomka

S3 m'abamu bu aa ɔsere kyerɛ me e

W'ama ahoɔsene agu me

M'enya ahoɔdin foforɔ bi


Hook 2

ɔdɔyewu nkɔmɔ da egyamu

ɔdɔyewu nkɔmɔ hyihyiihyi

ɔdɔyewu nkɔmɔ da egyamu

Ooo


Verse 2

Saa na ɔteɛ ɔbrɛ noho ase e

ɔmpɛ no ho asɛm nso

Sɛɛ na ahwenepa nkasa o

Tumtum braane ei obibini mu oibini e

Mere bɔ wo nsamerani gye me so Ao ɔdɔyewu e


Hook 1

Me dɔfopa wo gyom na ɛrebo yi

Me dɔfopa wo gyom na ɛrebo yi

Me dofopa wo gyom na ɛrebo yi


Bridge 1

Oh oni hɔ aa me reda aa ɛnda Oh (yeah)

Oh me nso daayɛ pa Oh

Oh enisuo bokiti ma Oh


Verse 3

ɔdɔyewu e fa wonsa bɛto me kɔn mu

Ka asɛmdɛdɛbi kyerɛ me ma me ho nsɛpɛ me

Medɔmu piesiee wo di ɔdɔ ma ɔdɔ yɛ fɛ

Mete woso aa m'asɔre ao ɔdɔyewu ee


Interlude

Na na na naa na na na

Ouu aa Ou aa

Yeah eee


Verse 4

ɔdomankoma bɔɔ adeɛ no

ɔbɔɔ obiara ne ne deɛ

Sɛ m'enya medɔfo yi aa

Me rentwetwe me nan ase o

Sɛ ofiri egyoma ɛreba

Me de emirika na ɛbɛko akɔhyia no ei

Na m'ayɛ no awaawaatuu e

ɔdɔyewu w'aba tena se o

Na menhwɛ w'aniwamba

Eno na emame awerɛkyikyiri

Mehunu wo aa na meho ɛretɛ me e

Ao ɔdɔyewu ee


Hook 1

Me dɔfopa wo gyom na ɛrebo yi

Me dɔfopa wo gyom na ɛrebo yi

ɔdɔyewu wo na mere frɛɛfrɛ wo yi


Bridge 2

Oh oni hɔ aa me reda aa ɛnda Oh (yeah)

Oh me nso daayɛ pa Oh

Oh enisuo ankora ma Oh


Coda

ɔdɔ nni hɔ aa me daa 3nda

ɔnni hɔ me daa ɛnda

ɔdɔ nni hɔ aa me daa ɛnda

ɔdɔ nni hɔ enisuo nkoa

ɔdɔ nni hɔ aa enisuo nkoa

ɔdɔ nni hɔ aa enisuo nkoa

ɔdɔ nni hɔ aa enisuo nkoa


3 views0 comments

Recent Posts

See All
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook

©2020 | SOLLO7